Nabídka živých plotů

Živé ploty

Uvažujete-li, že si vysadíte živý plot, zde se dozvíte potřebné informace jak si s živým plotem poradit. Ten kdo si chce svůj živý plot dobře promyslet a hlavně vybrat si ty nejvhodnější rostliny do svého živého plotu, jistě ocení ucelenou informaci k problematice živých plotů. Živý plot, při možnostech velkého výběru dřevin do živých plotů rozmanitých tvarů, barev a vlastností, najde své přirozené místo a uplatnění snad v každé užitkové, ale i okrasné zahradě. Živý plot může plnit různé funkce a působí mnohem přirozeněji, než plot drátěný, nebo dřevěný. Můžete živým plotem částečně, nebo časem úplně nahradit nejen všechny druhy plotů, ale i zeď. Pro živé ploty můžete vybírat mezi listnatou, nebo jehličnatou rostlinou. V nabídce jsou jehličnany stále zelené. Snadno z nich vytvoříte živý plot, který stříhat můžete či nemusíte - podle nároků konkrétní rostliny a vašeho vkusu. Při nákupu rostliny pro živý plot bychom měli vědět, do jaké velikosti keř vyroste a jaký bude jeho konečný habitus. Zde vám přinášíme informace o rostlinách z naší nabídky pro živé ploty. Z naší nabídky si můžete vytvořit vysoký živý plot, který vám poskytne okamžitého soukromí, ale také v našem sortimentu najdete mladý a tak i levný rostlinný materiál vhodný pro založení živého plotu. Mezi naše služby patří i doprava nabízených rostlin na Vámi určené místo, jejich výsadba a ošetření po vysazení. Doufáme, že si z naší široké nabídky vyberete a věříme, že budete s našimi produkty i službami spokojeni. Pokud se obtížněji rozhodujete, který druh dřevin použijete k výsadbě živého plotu, zvolte habr. Živý plot je živý organismus a nemusí být zcela jisté, jestli se vysazená dřevina uchytí na půdě vašeho pozemku a bude jí stanoviště zcela vyhovovat. Ideální dřevina vhodná pro živý plot neexistuje, ale nejvíc se tomuto ideálu blíží habr. Můžete ho seřezat až na pařez a on hustě, metlovitě obrazí. Oproti Thujím má delší životnost. Habr je vhodný do živých plotů pro svou houževnatost, nenáročnost a schopnost vyrůst i v problematických a extrémních půdních i klimatických podmínkách. Na podzim neopadává, jen změní barvu listů - proto plní "krycí funkci" plotu i přes zimu. Habr je jednou z dřevin v naší nabídce sazenic do živých plotů, výškové rozpětí od 100 cm do 140+ cm, s balem. Podrobnější informace a další argumenty ve prospěch habru najdete v sekci obecně o habrech do živých plotů.

 

Dřeviny do živých plotů

Obecně o tisech do živých plotů

Jsou neopadávající stále zelené dřeviny. Dorůstající až do výšky přes 20 m. Stromy mají korunu rozložitou, kulovitou. Kůra je načervenale hnědá, šupinatá. Větvičky jsou nepravidelně střídavé, jehlice, dlouhé 1 až 4 cm a široké 2 až 3 mm, jsou uspořádány spirálovitě ve dvou řadách. Nemají pryskyřici. Téměř všechny druhy tisu jsou jedovaté. Semena s oblibou požírají a rozmnožují ptáci, nejčastěji drozdovití. Poznámka o jedovatosti tisů. Celý keř obsahuje látky mírně jedovaté pro člověka, ale silně jedovaté pro koně. Tvrdí se, že červené plody jsou pro člověka jedovaté, ale jed obsahují pouze semínka zevnitř plodu. Plod by se musel rozkousat, ale to nelze, protože v ústech zhořkne. Plody tisů nejezte, ale těšte se z jeho krásy. Tisy jsou využívány jako okrasná dřevina, například do živých plotů a do parků. Tis je odolný, snese i víc než pouhý sestřih, nevadí mu ani hluboký řez do dřeviny. Z tohoto důvodu je velmi vhodný do živých plotů. Hodí se na stříhané živé ploty či na tvarování různých tvarů a figur jako doplnění zahrady, také v historických a barokních zahradách hradů a zámků, nebo obdobných objektů. Je velice rezistentní v městském znečištěném ovzduší. Tisy jsou v kultuře velice přizpůsobivé jehličnany. Spolehlivě rostou i na stinném stanovišti. Dobře se jim daří nejenom na slunci, ale i v polostínu a stínu. Pouze kultivary se žlutými či pruhovanými listy se na plném slunci můžou popálit. Vyhovuje jim humóznější, na vápník bohatá, hlubší, dostatečně vlhká a živná půda, ale snášejí i půdy suché a chudé. Hůře ale rostou na půdách písčitých či zamokřených těžkých půdách. V zimě, zvláště mladé zakrslé kultivary, lehce kryjeme před zimním sluncem chvojím. Tmavé jehličí tisů vytváří vhodné pozadí pro nižší barevně kvetoucí keře a trvalky.

Zajímavosti o tisech do živých plotů

Tisové dřevo bylo díky svým vlastnostem hojně využíváno Angličany na výrobu slavných anglických luků od 13. století až do 17. století. Později bylo jeho dřevo využíváno na výrobu nábytku, pod pojmem německý eben. Je možné vypěstovat z tisů bonsai. Tis se dožívá stáří okolo 300 let, jen zřídka více.

Tis červený

vhodný do vysokých živých plotů

Husté, široké a bohatě větvené rostliny, tmavozelené barvy. Vytváří krásné živé ploty do výšky 2-3m. Pomalu rostoucí, často více kmenný, až 20 m vysoký keř nebo strom. Kůra tenká, odlupující se v tenkých šupinách, zprvu načervenalá, později hnědošedá. Jehlice čárkovité, 20 až 35 mm dlouhé a asi 2 mm široké, na vrcholu zašpičatělé, opadávající ve stáří 4 až 10 let. Kvete v měsíci březnu až dubnu. Květy jsou jednotlivé, vyrůstají v úžlabí jehlic, samčí jsou kulovité, velké 3 až 4 mm v průměru, barvu mají žlutou, samičí květy jsou jen 1 až 2 mm velké, barvu mají zelené, podobnou listovým pupenům. Semena obklopena červeným dužnatým plodem velikým v průměru 8 až 10 mm. Tento druh patří mezi vyšší tisy, 1,5 až 3m. V nabídce máme výšku v rozmezí 40 - 80cm s balem.

Stanoviště dřeviny do živého plotu: Doporučujeme v půdy humózní, vlhké, zásadité, zejména vápnité, místo stinné, špatně snáší rychlé změny intenzity světla.

Ceny tisů do živých plotů:

Tisy na živý plot velikost cena bez DPH 15%
Tis červený- Taxus baccata 40 - 50 cm bal 80 Kč
Tis červený- Taxus baccata 60 - 80 cm bal 120 Kč

Tis prostřední - Taxus x media Hicksii

Vhodný pro středně vysoké živé ploty.

Hicksii je odrůda prostředního tisu. Je to kříženec taxus baccata Fastigiata a taxus cuspidata. Široce sloupovitý, bohatý a kompaktní keř, který roste pomalu a hustě. V 15 letech vyroste do výšky 3 metrů a 1 metr do šířky. Hodí se do malých zahrad jako dřevina do živého plotu. Větve rostou přísně vzhůru a jsou posety neopadavými, lesklými, sytě zelenými jehlicemi, které pokrývají celou rostlinu. Nevyholují spodní větve jako běžné tisy. Tvoří sytě červené nejedlé plody.

Stanoviště dřeviny do živého plotu: Tato odrůda je velice univerzální, téměř v jakékoli půdě – kyselé i zásadité. Na rozdíl od svého původce velmi dobře snáší i mokré podloží, přesto radíme nově vysazované rostliny do živého plotu dobře odvodnit, aby kořenový bal v prvním roce po výsadbě neshnil. Můžete vysadit jak na slunné stanoviště tak do úplného stínu. Výborně snáší jakýkoli řez a studená i větrná místa. Mrazuvzdorný do cca -34°C.

Ceny tisů do živých plotů:

Tis prostřední - Taxus x media Hicksii 40 - 50 cm bal 80 Kč
Tis prostřední - Taxus x media Hicksii 60 - 80 cm bal 120 Kč

Tis prostřední - Taxus x media Hillii

Vhodný pro nižší živé ploty

Je menší keř, zprvu stěsnaně sloupovitý, později seshora lehce rozevřený. Roste pomalu do celkové výška 2,5m. Hodí se do zahrady jakékoli velikosti při výsadbě živého plotu. Jehlice jsou neopadavé, lesklé a pokrývají celou rostlinu. Nevyholují spodní větve. Jejich barva je světleji zelená než u jiných odrůd tisů a na podzim a v zimě horní a osluněné partie nabírají zlatavý nádech. Netvoří plody.

Stanoviště dřeviny do živého plotu: Dřevina je univerzální pro výsadbu do živého plotu v jakékoli půdě, kyselé i zásadité. Dobře snáší i mokré podloží, přesto radíme nově vysazované rostliny dobře odvodnit, aby kořenový bal v prvním roce po výsadbě neshnil. Tisy mají tu výhodu, že je můžete vysadit jak na slunce, tak do úplného stínu. Výborně snáší jakýkoli řez a studená a větrná místa. Mrazuvzdorný do cca -34°C.

Ceny tisů do živých plotů:

Tis prostřední - Taxus x media Hillii 30 - 40 cm bal 80 Kč
Tis prostřední - Taxus x media Hillii 40 - 60 cm bal 120 Kč

 

Obecně o Habrech na živý plot

Habry jsou vhodnou dřevinou pro výsadbu do živých plotů. Živé ploty z habrů najdete prakticky ve všech evropských zemích, oblibu mají také na severoamerickém kontinentu. Přednosti habrů pro živý plot je mnoho. Habry velmi dobře snáší řez, i výrazný, zmlazení živého plotu z habrů se provádí snadno. Finální výšku živého plotu dosáhnete díky rychlému růstu habrů velmi rychle. Dobře snáší na rozdíl od jiných dřevin prach na listech, obráží i několikrát do roka, je relativně nenáročný na zálivku. Pokud habry mají dostatek vláhy, pak rostou velmi bujně a hustě. Habry se také snadno tvarují. Živý plot z habrů tedy můžeme stříhat dle vlastní potřeby. Pěstování není složité a pěstitelé s menšími zkušenostmi tyto dřeviny pro živý plot hravě zvládnou. Listy habrů opadají až na jaře, když raší nové, takže i přes zimu je živý plot z habru neprůhledný.

Zajímavosti o habrech

Habry patří do rodu stromů, zřídka i keřů. Jeho květy jsou jednopohlavné v oddělených květenstvích. Habrů existuje asi 35 druhů. V Čechách je původní jeden druh. Habr obecný (Carpinus betulus L.) Tento strom je nejčastěji používán jako součást živého plotu, v zahradách a veřejném prostranství. Habr je používán v odvětví truhlářství pro nábytkářství. Zajímavostí je, že habru bylo použito jako dřeva na výrobu stěn přírodního bludiště, které se nachází v Brandýse nad Orlicí.

Habry na živý plot

Pro vytvoření živého plotu z habrů, vysadíme 2-4 rostliny na metr plotu. Pokud živý plot sázíme do dvou řad, pak sázíme sazenice habru do trojúhelníkového sponu s délkou cca 30 cm. Habry na živé ploty nabízíme o výšce sazenic v rozpětí 100 -120 cm, 120-140 cm a 140+. Je možné bez problémů sázet i větší, ale většinou není potřeba živý plot větší výšky než 200cm. Habry jsou mrazuvzdorné a snáší i vysoké teploty. Jejich přírůstky se ročně pohybují mezi 25 až 35 cm s balem. Prostokořenné sazenice habrů vysazované do živého plotu je třeba zabezpečit dobrou zálivkou. Závlaha mezi jednotlivými rostlinami plotu pomocí hadice s tlakovou kompenzací je ideálním řešením závlahy. Tak zabezpečíte rozvod vody rovnoměrně po celé délce živého plotu. Touto závlahou máte zabezpečený rovnoměrný, rychlý růst a dobré ujmutí mladých habrů v živém plotu.

Stanoviště dřeviny do živého plotu: Sazenice habru jsou nenáročné, vyhovují mu hlinité půdy, ale roste i na čerstvých písčitých půdách v údolích a na suchých vápencových svazích. Habry můžeme vysadit na slunné, polostinné i stinné místo, jako jednu z mála rostlin ji můžeme použít na živé ploty na severních stranách budov.

Ceny habrů do živých plotů:

Habry na živý plot velikost cena bez DPH 15%
Habry na živý plot 100 - 120 cm bal 40 Kč
Habry na živý plot 120 - 140 cm bal 60 Kč
Habry na živý plot 140+ cm bal 70 Kč

Obecně o Zimostrázu do živého plotu

Vhodná a odolná rostlina pro živé ploty. Nejen do živých plotů, ale v různých tvarech je vysoce dekorativní do volné půdy, do květináčů jako dekorace vstupu do domů a hotelů. Zimostráz se hodí k historické, tak i moderní architektuře. Zimostrázy jsou rozšířené po velké části Evropy od jižní Anglie a východně přes region Středozemního moře až do Turecka. Stálezelený keřík s drobným, sytě zeleným a lesklým listem. Velmi dobře obrůstá, proto se často tvaruje do různých stříhaných forem, například geometrické tvary, pyramidy, zvířátka. Zimostráz má více odrůd. Liší se tvarem, zbarvením a hlavně silou růstu. Pro nízké obruby záhonů a jiných ploch jsou nejvhodnější slabě rostoucí odrůdy, pro vytvoření vyšších živých plotů je třeba sáhnout po planém druhu zimostrázu obecného nebo po vzrůstných odrůdách, kterou nabízíme. Pro stříhání zimostrázu při vytváření malých kulovitých tvarů byste měli použít odrůdy například Suffruticosa’ nebo Green Gem, pro vyšší tvary a živý plot jsou vhodnější vyšší odrůdy. Panašované odrůdy, jako Elegantissima, jsou citlivější na mráz. Je třeba chráněné stanoviště.

Zajímavosti o zimostrázu

Zimostráz Buxus má jedno z nejtvrdších dřev, možná nejtvrdší v Evropě, proto je vyhledávané k výrobě hudebních nástrojů nebo třeba masivního nábytku. Zimostráz byl dříve využíván v zámeckých parcích pro svoji skvělou tvarovatelnost.

Zimostráz Buxus sempervirens do živého plotu

Nabízíme 30-40cm a 40-50 vysoké. Zimostráz Buxus sempervirens je vděčná, nenáročná rostlina. Roste poměrně dobře i v zastíněné poloze bez nároků na půdní podmínky. Zimostráz můžete vysadit do živého plotu na slunném stanovišti, ale dbát na dobrou zálivku. V polostinných místech bude jemně řidší. Dobře snáší i znečištěné prostředí.

Stanoviště dřeviny do živého plotu: Zimostráz roste nejlépe na vápenitých, hlinitých půdách. Máte-li však k dispozici pouze písčitou půdu, měli byste k rostlinám v živém plotě pravidelně zapracovávat dostatek vyzrálého kompostu. Půda musí být propustná a vlhká, avšak ne přemokřená. Co se týče světelných poměrů, je zimostráz v živém plotě poměrně tolerantní. Dobře snáší stín a prospívá i pod korunami vzrostlých stromů. Problematičtější jsou naopak stanoviště na plném slunci, například živý plot ze zimostrázu u jižních stěn domů či zdí. Zde rostliny často trpí popálením listů. Optimální doba pro výsadbu živého plotu ze zimostrázu je jaro. Před výsadbou sazenice dejte nejméně na hodinu do nádoby s vodou. Půdu pro sazenice důkladně do hloubky nakypřete a přidejte kompost. Při velikosti rostlin 30 až 50 cm budete potřebovat asi tři až čtyři sazenice na jeden metr živého plotu. Nakonec znovu vysazené sazenice zalijte a zahradnickými nůžkami o třetinu sestřihněte. Dostatečně zalévejte, dokud živý plot ze zimostrázu dobře nezakoření. Začátkem června přihnojte. Střih zimostrázových keřů se řídí pravidlem:" čím častěji, tím lépe." Zimostráz snáší sestřihávání i ve čtyřtýdenních intervalech. Tím se rostlina dobře zahustí, oproti stříhání jen jedenkrát za rok. Doba pro střih je v období hlavního růstu, tedy od dubna do září. Zastřihávání zimostrázu v živém plotu není nutné po tomto období, růst rostlin je velmi omezený. Při častějším zastřihávání živého plotu musí být rostliny zimostrázu dobře zavlažené a přihnojené. Zastřihávání provádějte ostrými nůžkami na živý plot.

Ceny zimostrázu do živých plotů:

Zimostráz velikost cena bez DPH 15%
Zimostráz - Buxus sempervirens 30 - 40 cm K1,5 60 Kč
Zimostráz - Buxus sempervirens 40 - 50 cm K1,5 75 Kč

Powered by Drupal - Design by artinet